3BB SME Choice

3BB SME สมาร์ทช้อยส์ สมาร์ทอินเทอร์เน็ต เข้าใจทุกร้าน SME เพื่อทุกธุรกิจก้าวไวไปถึงฝัน

SME Choice : 3BB SME ตอบโจทย์ทุกการเติบโตของธุรกิจ ที่ SME มั่นใจ

แพ็กเกจ Start up

SME - 3BB 690

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อสมัครแพ็กเกจ แพ็กเกจ Start up

 • รับสิทธิยืมอุปกรณ์การให้บริการ 3BB Broadband Internet (ONT AX3000)
 • รับสิทธิยืมอุปกรณ์การให้บริการ Mesh (ONT AX3000)
 • บริการ Public IP
 • บริการ 3BB Secure Net
 • ฟรีค่าติดตั้ง วันติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้ 500M/500M สามารถสลับ Download/Upload (SWOP) ได้

แพ็กเกจ Start up Plus

SME - 3BB 1190

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อสมัครแพ็กเกจ แพ็กเกจ Start up Plus

 • รับสิทธิยืมอุปกรณ์การให้บริการ 3BB Broadband Internet (ONT AX3000)
 • รับสิทธิยืมอุปกรณ์การให้บริการ Mesh (ONT AX3000)
 • บริการ 1 Fixed IP
 • บริการ 3BB Secure Net 7.SLA 24 Hr
 • ฟรีค่าติดตั้ง วันติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้ 500M/500M สามารถสลับ Download/Upload (SWOP) ได้

แพ็กเกจ Premium

SME - 3BB 1590

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อสมัครแพ็กเกจ แพ็กเกจ Start up Plus

 • รับสิทธิยืมอุปกรณ์การให้บริการ AX3000XR-Master
 • รับสิทธิยืมอุปกรณ์การให้บริการ AX3000-Slave
 • 1 Fixed IP
 • Traffic Monitoring
 • 3BB Secure Net
 • ฟรีค่าติดตั้ง วันติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

3BB-MySWOP

3BB Promotion

3BB Home FibreLAN