Home FibreLAN

3BB_HomeFibreLAN_

3BB Home FibreLAN : เพิ่มจุดสัญญาณให้ทุกห้องของบ้านเล่นเน็ตได้ทั่วถึง แรงยิ่งกว่าเร็วยิ่งขึ้นในทุกห้องทุกจุด เริ่มต้น 899 บาท/เดือน สอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3BB HOME FibreLAN สำหรับ 2 ห้อง

จากราคาปกติ 1,099 บาทต่อเดือน

ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ 899 บาทต่อเดือน

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. สัญญา 24 เดือน ชำระค่าแรกเข้า 1,000 บาท
 2. Router Master 1 ตัว
 3. Router Slave 1 ตัว
 4. อุปกรณ์ Optic Cable 1 ชุด
 5. วันติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่าย

3BB HOME FibreLAN สำหรับ 3 ห้อง

จากราคาปกติ 1,399 บาทต่อเดือน

ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ 1,199 บาทต่อเดือน

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. สัญญา 24 เดือน ชำระค่าแรกเข้า 1,000 บาท
 2. Router Master 1 ตัว
 3. Router Slave 2 ตัว
 4. Splitter 1 ตัว
 5. ATB BOX 2 ตัว
 6. อุปกรณ์ โดยใช้สายเคเบิลใยแก้วโปร่งใส 1 ชุด
 7. วันติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่าย

3BB HOME FibreLAN สำหรับ 4 ห้อง

จากราคาปกติ 1,699 บาทต่อเดือน

ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ 1,499 บาทต่อเดือน

Home fibrelan 4

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. สัญญา 24 เดือน ชำระค่าแรกเข้า 2,000 บาท
 2. อุปกรณ์เร้าเตอร์ ตัวหลัก จำนวน 1 ตัว
 3. อุปกรณ์เร้าท์เตอร์ ตัวรอง 3 ตัว
 4. อุปกรณ์สปริทเตอร์ 1 ตัว
 5. อุปกรณ์ ATB BOX 3 ตัว
 6. อุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลใยแก้วโปร่งใส 2 ชุด
 7. วันติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่าย

3BB HOME Fibre LAN สำหรับ 5 ห้อง

จากราคาปกติ 1,999 บาทต่อเดือน

ราคาโปรโมชั่น ลดเหลือ 1,799 บาทต่อเดือน

home fiber lan

*โปรโมชั่นสัญญา 24 เดือน / ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทแพ็กเกจและพื้นที่ให้บริการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. สัญญา 24 เดือน ชำระค่าแรกเข้า 2,000 บาท
 2. อุปกรณ์ เร้าท์เตอร์ตัวหลัก จำนวน 1 ตัว
 3. อุปกรณ์ Router ตัวลูก 4 ตัว
 4. อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ 1 ตัว
 5. อุปกรณ์ ATB BOX 4 ตัว
 6. อุปกรณ์สายเคเบิลใยแก้วโปร่งใส 2 ชุด

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

 • บริการ 3BB HOME FibreLAN ติดตั้ง โดยใช้สายเคเบิลใยแก้วโปร่งใส (Transparent Fiber Optic) ในการเชื่อมต่อแต่ละห้อง เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดระดับ 1 Gbps.
 • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา สำหรับที่พักอาศัย (Fibre to the Home(FTTH)) เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการรายเดือน เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับฟรีส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ HOME FibreLAN ต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากการใช้บริการสิ้นสุดก่อนครบ 24 รอบบิล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าติดตั้งคืนในอัตราที่ได้มีการหักลดลง ตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว (พร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัท)
 • เมื่อใช้บริการแพ็กเกจนี้แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ตลอดสัญญาการใช้งาน
 • ลูกค้าต้องชำระค่าแรกเข้า 1,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 3 ห้อง หรือชำระค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 4 ห้อง หรือ 5 ห้อง
 • กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ แพ็กเกจนี้ และได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ จะต้องเปลี่ยนระยะเวลาใช้บริการเดิมเป็นอย่างน้อย 24 รอบบิล ตามแพ็กเกจนี้ พร้อมรับส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท นับตั้งแต่วันติดตั้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 24 รอบบิล
 • รับสิทธิ์ยืมใช้อุปกรณ์ – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 3 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 3 เครื่อง มูลค่ารวม 16,770 บาท – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 4 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 4 เครื่อง มูลค่ารวม 22,360 บาท หรือแพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 5 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 5 เครื่อง มูลค่ารวม 27,950 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่