3BB GIGATV + AIS5G

3BB GIGATV PREMIUM+

3BB GIGATV AIS5G


แพ็กเกจเน็ตบ้าน 3BB GIGATV + AIS5G สุดคุ้มแรงถึง 1Gbps ดูช่องทีวีพรีเมียม ชมช่อง Disney+ Hotstar , HBO GO , Monomax ฟรี 12 เดือน ซิม AIS รายเดือน พร้อมเน็ตซิม 5G 10 GB เริ่มที่ 789 บาทต่อเดือน*(ราคายังไม่รวมภาษี) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ กล่อง GIGATV BOX และ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท และฟรีบริการเสริม AIS Wi-Fi, ใช้บริการต่อเนื่อง 12 เดือน สอบถามเพิ่มเติม 3BB GIGATV AIS5G คลิกที่นี่

3BB AIS5G

โปรโมชั่น 3BB GIGATV PREMIUM+ รับฟรี…

 • รี ส่วนลด ค่าติดตั้ง ทั้งหมด 5,000 บาท
 • รี สิทธิ์ยืม ใช้งาน อุปกรณ์ ONU ROUTER ตลอดการรับบริการ ฟรี 2,200 บาท
 • รี กล่องทีวี GIGATV Box Set 1 จุด มูลค่า 2,590 บาท
 • รี ชมช่อง ทีวี PREMIUM ภาพยนตร์ ซีรีย์ จากค่าย HBO GO , Monomax และ Disney+ Hotstar นาน 12 เดือน
 • ฟรี ซิม AIS รายเดือน พร้อม เน็ตซิม 5G 10 GB
 • ฟรี AIS Wi-Fi

3BB GIGATV FAMILY+

แพ็กเกจเน็ตบ้านสุดคุ้มแรงถึง 1Gbps ดูช่องทีวีพรีเมียม ชมช่อง Disney+ Hotstar , HBO GO , Monomax ฟรี 12 เดือน ซิม AIS รายเดือน โทรฟรี 30 นาที พร้อมเน็ตซิม 5G 10 GB เริ่มที่ 799 บาทต่อเดือน*(ราคายังไม่รวมภาษี) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ GIGATV BOX และ GPON ONT มูลค่า 2,200 บาท และฟรีบริการเสริม AIS Wi-Fi ใช้บริการต่อเนื่อง 12 เดือน สอบถามเพิ่มเติม 3BB GIGATV AIS5G คลิกที่นี่

3BB AIS 5G
3BB Family+ Pack

โปรโมชั่น 3BB GIGATV FAMILY+ รับฟรี..

 • รับส่วนลดค่าติดตั้ง ฟรี ทั้งหมด มูลค่า 5,000 บาท
 • รับสิทธิ์ยืมใช้งาน อุปกรณ์เร้าท์เตอร์ wi-fi ฟรี มูลค่า 2,200 บาท
 • รับกล่องทีวี 3BB GIGATV Box 1 จุด ราคา 2,590 บาท ฟรี
 • รับชม ช่องทีวีพรีเมียม 3BB TV , HBO GO , Monomax และ Disney+ Hotstar นาน 12 เดือน ฟรี
 • รับ ซิม AIS รายเดือน สามารถโทรฟรี 30 นาที พร้อมเน็ตซิม 5G 10 GB ฟรี
 • ฟรี ใช้งาน AIS Wi-Fi

เงื่อนไขบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

 • บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV สามารถใช้ได้กับบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BBภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการเดียวกัน สถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกประเภท ต้องเป็นสถานที่เดียวกัน
 • ผู้ใช้บริการสามารถรับชมผ่านกล่อง 3BB GIGATV ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV และ www.3BBGIGATV.com โดยสามารถติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์และรองรับการรับชม 2 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • รายละเอียดช่องและรายการรับชมเป็นไปตามที่ HBO GO, MONOMAX กำหนดบริการ และไม่สามารถสมัครแยกจากบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ได้
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการเช่าวิดีโอ, คอนเทนต์ต่างๆของ 3BB GIGATV เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าใช้บริการตามช่องทางที่กำหนด
 • กรณียกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB สิทธิ์ต่างๆของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV ที่ได้รับตามแพ็กเกจจะสิ้นสุดทันที ต้องนำอุปกรณ์ 3BB GIGATV Box และอุปกรณ์ประกอบส่งคืน 3BB Shop ให้ครบ
 • ช่องรายการของบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์บอกเลิกหรือระงับสิทธิ์การยืมอุปกรณ์ หากมีการนำอุปกรณ์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
 • ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ และช่องรายการต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายกำหนด เจ้าของลิขสิทธิ์รายการอนุญาตให้รับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีการ แก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งห้ามนำไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • เงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติมให้อ้างอิงตามสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV

เงื่อนไขบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS (เฉพาะสำหรับแพ็กเกจ 3BB GIGATV Premium+ และ 3BB GIGATV Family+)

 • รับสิทธิเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน และใช้งาน Internet 5G/4G/3G จำนวน 10 GB ต่อเดือน หลังจากการใช้งาน 5G/4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องที่ ความเร็วสูงสุด 64 Kbps ในเดือนนั้น ๆ
 • อัตราค่าโทรทุกเครือข่าย / VDO Call ภายในประเทศ นาทีละ 1.50 บาท/ SMS ข้อความละ 2.5 บาท/ MMS ข้อความละ 4 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • รับสิทธิ์ใช้บริการ AIS Super WiFi, Disney+ Hotstar และ AIS Play Family นาน 12 รอบบิล ตามสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ 3BB GIGA TV Premium+ หรือ แพ็กเกจ 3BB GIGA TV Family+
 • ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือน โดย AWN จะจัดส่งใบแจ้งค่าบริการเรียกเก็บจากผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเอไอเอสรายเดือนโดยตรง
 • บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีระยะเวลาใช้บริการนานต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันเริ่มให้บริการตามแพ็กเกจ โดยสิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป และไม่สามารถยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจหลัก เปลี่ยนหมายเลขรับสิทธิ์ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ย้ายค่ายเบอร์เดิม โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ หรือระงับการใช้บริการหมายเลขได้ กรณียกเลิกบริการหรือย้ายค่าย ผู้ลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเอไอเอสรายเดือนจะต้องชำระค่าใช้บริการในในส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือ โดยสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก 3BB ของ AWN จะสิ้นสุดทันที หรือกรณีผู้ใช้บริการยกเลิก หรือถูกระงับบริการ หรือเปลี่ยนแพ็กเกจของ 3BB นอกเงื่อนไขที่ 3BB ที่กำหนด ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนของเอไอเอส จะถูกปรับมาเป็นแพ็กเกจ Max Speed ราคา 299 บาทต่อเดือน
 • AWN ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • AWN ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยทางAWN จะจัดหาบริการในมูลค่าเทียบเท่ากับบริการเดิมมาทดแทนด้